HİZMETLERİMİZ

EN İYİ ÇÖZÜMLERİ YEŞİL ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ SUNAR

İş Güvenliği Eğitimleri

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dökumanı

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

Kişisel koruyucu alet kullanımı,

Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

Uyarı işaretleri,

Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

Temizlik ve düzen

Yangın olayı ve yangından korunma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri